آبشار ویسا دار یکی از زیبا ترین آبشارهای کشور و استان گیلان می باشد که در رضوانشهر قراردارد . برای رسیدن به آن باید مسیری جنگلی را طی کنید که بسیار زیبا بوده و چشم انداز خوبی دارد .

این آبشار پلی زیبا دارد که وقتی روی آن قرار می گیرید آبشار را در زیر پای خود دارید .