به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبازدید دوره ای کارگزاری های استان در شهرستان رضوانشهر و کارگزاری آقای سلطانی خبر داد.

صالح محمدی با بیان اینکه در این بازدید روز پنج شنبه مورخ1 آبان ماه از دفترکارگزاری و انبار ذخیره کود صورت گرفت. همچنین از روند تامین کود به شهرستان و توزیع و همچنین میزان دریافت کود توسط کارگزار از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.