بابک علیپور روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : در راستای طرح تکاپو و از مجموع طرح های ارسالی جهت تصمیم گیری به کمیته فنی شهرستان و کارگروه اشتغال استان جهت بررسی و تصویب تسهیلات ، ۲۰۵ طرح با ظرفیت اشتغال ۳۳۲ نفر به تائید رسید و مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال از محل اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری، تسهیلات دریافت کردند.

وی همچنین افزود: در قالب طرح های بوم گردی تعداد ۲۸ طرح با ظرفیت اشغالزایی برای ۵۴ نفر، به میزان ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی رضوانشهر به تکمیل پرونده جهت دریافت تسهیلات بانکی در این شهرستان اشاره و تصریح کرد : در فرآیند تکمیل پرونده و بررسی واجدین دریافت تسهیلات یانکی، ۱۲۳ طرح با قابلیت اشتغال مستقیم برای ۲۱۴ نفر موفق به انعقاد قرار داد شدند و مبلغ ۹۴ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال تسهیلات دریافت کردند.

علیپور همچنین گفت: در راستای حمایت از طرح های اشتغال فراگیر، برای تعداد ۴ طرح با قابلیت اشتغال ۱۰ نفر مبلغ ۵ میلیارد و ۲۰۶ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.

شهرستان رضوانشهر با حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت در ۷۰ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع شده است.