این روستا جز مرتفع ترین روستاهای این استان و رضوانشهر است که به دلیل زیبایی های فراوان به آن بهشت عکاسان نیز می گویند .

هوای این روستا به حدی خوب بوده که گویی افراد را ده سال جوان کرده است و پیشنهاد می شود حتما یک شب را دراین روستا بمانید .

 

 

قطارفدک