May 06,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

REZ1 ONLiNE News Agency

دومین کارگاه تخصصی مدیریت پسماند

برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت پسماند با رویکرد سازمان های مردم نهاد محیط زیستی NGO  توسط کارشناس مجرب جناب آقای توانا از شهرداری بندرانزلی به میزبانی شرکت دهکده سبز ساتیا جهت افزایش سطح دانش ngo ها و ارائه راهکار برای درآمد زایی و پیشترفت گروه های مردم نهاد .