به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رضوانشهر، روز شنبه ٢۶ مرداد ٩٨ جلسه ثانویه آموزشی تسهیل گران جام باشگاه های کتابخوانی در شهرستان رضوانشهر با حضور رییس گروه امور فرهنگی و امور رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری معیار سخن،مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارشناس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مربیان، تسهیل گران، چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوانان در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رضوانشهر برگزار گردید.

در جریان این کارگاه عوامل اجرایی شهرستان رضوانشهر بخشی از اقدامات و فعالیتهای خود را ارائه و روند اجرایی این دوره را برای حاظرین تبیین نمودند.

لازم به ذکر است بخشی از کارگاه به صورت عملی برگزار گردید.